Åpningstider i nissehuset

Åpent hver lørdag fra 14-17   |   Sommeråpent hver dag fra 29. juni – 9. august 14-17
Jul og nyttår, hver dag 14-17 (julaften 11-14) i perioden 22.12. – 01.01   |   Vinterferie uke 8, hver dag 14-17 (ikke søndag)   |   Påskeferien, hver dag 14-17

Julenissen i Norge, Savalen, 2500 Tynset  |  post@julenissen.no